องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดเทวราช ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอ...

  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...
    โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.2561-2564)
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...
    โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562