องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบู...

  โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการโครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ปร...

  โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน"...

  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562