องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล&n...

  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเ...

  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค...

  กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...
   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม นาไพรวัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562