องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่า...

  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดเทวราช ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอ...

  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...
    โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.2561-2564)
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...
    โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562