องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...
    โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.2561-2564)
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...
    โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562
    โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562