องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำถุงยังชีพมอบให้พิการ...
   

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นำโดยนายฝน มาตวังแสง นายกองค์การ...

  กิจกรรม "โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 256...

  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน ร่วมกันดำเนินกิจก...

  กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562