องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน...
   

ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฝน มาตวังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นายสยา...

  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด กิจกรรม...

  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเ...

  กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562