องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเ...

  กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ...

  โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบู...

  โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการโครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ปร...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562