องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน ร่วมกันดำเนินกิจก...

  กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

  กิจกรรม การออกดูแลและมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิก...
   

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวั...

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน...
   

ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฝน มาตวังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นายสยา...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562