องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...
   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม นาไพรวัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท...

  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง...

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำถุงยังชีพมอบให้พิการ...
   

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นำโดยนายฝน มาตวังแสง นายกองค์การ...

  กิจกรรม "โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 256...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562