องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน"...

  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเ...

  กิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป...
   

กิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -...

  ภาพกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ....
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้ร่วมสืบสานกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี พ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562