องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 1 มี.ค. 2566 ]8
2 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบ 12 เดือน [ 1 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 4 พ.ย. 2564 ]113
4 รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 4 พ.ย. 2564 ]118
5 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]157
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]148