องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 75]
 
  กิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 98]
 
  ภาพกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 136]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...[วันที่ 2020-01-17][ผู้อ่าน 182]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562[วันที่ 2019-12-04][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี แล...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-12][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขัวญข้าวอำเภอแวงน้อย ประ...[วันที่ 2019-02-12][ผู้อ่าน 146]
 

หน้า 1|2