องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวัฒนธร...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 85]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 139]
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอน...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรี...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 141]
 
  กิจกรรม "ปรับปรุงศูนย์พักคอย (Community Isolation ...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 174]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 182]
 
  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 197]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 164]
 
  กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 172]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 214]
 

หน้า 1|2|3|4