องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-12][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขัวญข้าวอำเภอแวงน้อย ประ...[วันที่ 2019-02-12][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบบ 84 พร...[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการจังหวัดสะอาด กิจกรรม รณรงค์ และส่งเสริมการล...[วันที่ 2017-08-25][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อบต.ท่าวัด อำเภอหนองแวง จังห...[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 38]
 
  บุฯคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2560[วันที่ 2017-02-16][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร...[วันที่ 2017-01-19][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระน้ำตามไร่นาและหนอง...[วันที่ 2015-09-08][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการ 365 วัน ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom[วันที่ 2015-08-16][ผู้อ่าน 25]