องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...[วันที่ 2020-01-17][ผู้อ่าน 13]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562[วันที่ 2019-12-04][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-12][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขัวญข้าวอำเภอแวงน้อย ประ...[วันที่ 2019-02-12][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบบ 84 พร...[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการจังหวัดสะอาด กิจกรรม รณรงค์ และส่งเสริมการล...[วันที่ 2017-08-25][ผู้อ่าน 54]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อบต.ท่าวัด อำเภอหนองแวง จังห...[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 54]
 
  บุฯคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2560[วันที่ 2017-02-16][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร...[วันที่ 2017-01-19][ผู้อ่าน 51]
 

หน้า 1|2