องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีง...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 315]
 
  กิจกรรม การออกดูแลและมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิก...[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 329]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน...[วันที่ 2021-05-11][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 359]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปี 2564[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-12-07][ผู้อ่าน 293]
 
  กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือ...[วันที่ 2020-12-03][ผู้อ่าน 282]
 
  โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ [วันที่ 2020-11-05][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 341]
 
  กิจกรรม โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำ...[วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 180]
 
  โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 358]
 
  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 405]
 

|1|2หน้า 3|4|5