องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 19 ก.ย. 2562 ]1
2 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]1
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]9
4 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]16
5 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 4 ก.ค. 2562 ]19
6 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]16
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2562 ]23
8 ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าวัด [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]20
10 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 ]18
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต ปี 2561 -2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]15
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2562 ]23
14 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 31 ก.ค. 2561 ]28
15 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 มิ.ย. 2561 ]22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2561 ]30
17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]21
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]23
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 19 ม.ค. 2561 ]22
20 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น [ 4 ธ.ค. 2560 ]21
 
หน้า 1|2