องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด พร้อมกับใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น [ 27 ม.ค. 2563 ]2
2 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]7
3 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
4 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]7
5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด [ 19 ธ.ค. 2562 ]8
6 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับโอน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ธ.ค. 2562 ]6
7 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]7
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]18
9 เอกสารแนบ ภ.ด.ส.3 บัญชีรายการที่ดิน [ 30 พ.ย. 2562 ]15
10 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการ อบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]12
11 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]11
12 ประกาศถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ,แจ้งประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2564,ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2562 ]18
13 ประกาศการรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]21
14 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 19 ก.ย. 2562 ]20
15 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]22
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]29
17 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]39
18 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 4 ก.ค. 2562 ]38
19 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]36
20 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2