องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ,แจ้งประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2564,ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2562 ]0
2 ประกาศการรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]6
3 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 19 ก.ย. 2562 ]8
4 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]11
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]17
6 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]25
7 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 4 ก.ค. 2562 ]24
8 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]23
9 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2562 ]28
10 ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าวัด [ 25 มิ.ย. 2562 ]25
11 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]25
12 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 ]24
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต ปี 2561 -2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]23
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]19
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2562 ]28
16 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 31 ก.ค. 2561 ]35
17 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 มิ.ย. 2561 ]27
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2561 ]35
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]25
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]30
 
หน้า 1|2