องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]27
2 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ จายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 รอบ2 [ 30 ก.ย. 2564 ]136
3 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]133
4 ประกาศแผนจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]138
5 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]136
6 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 13 ส.ค. 2564 ]162
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ม.ค. 2564 ]204
8 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ผด.3) [ 25 ต.ค. 2559 ]261