องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]71
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด [ 12 พ.ค. 2564 ]139