องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตาราง ปปช 07 รถรับส่งนักเรียน ศพด.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]72
2 ประกาศราคากลางโครงการรถรับส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]91
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม [ 28 ก.ย. 2561 ]68
4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]79
5 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าวัด [ 25 ก.ย. 2561 ]75
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายทางเชื่อมลำห้วยกุดลาด-คันคูลำห้วยนา [ 7 ก.ย. 2561 ]74
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไท [ 7 ก.ย. 2561 ]77
8 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายจากศาลากลางบ้าน – บ้านนายวิชัย ทัพเจริญ (ทั้ง 2 ข้าง) [ 23 ส.ค. 2561 ]70
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนายวีระ แทนรินทร์ [ 10 ส.ค. 2561 ]57
10 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ – นานายแล อาจธานี [ 10 ส.ค. 2561 ]70
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ – นานายแล อาจธานี [ 9 ส.ค. 2561 ]62
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนายวีระ แทนรินทร์ [ 8 ส.ค. 2561 ]66
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายเส้นรอบหนองแห้ว [ 8 ส.ค. 2561 ]63
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายเส้นรอบหนองแห้ว [ 8 ส.ค. 2561 ]66
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนางวันเพ็ญ ดีกลาง [ 20 มิ.ย. 2561 ]66
16 ประกาศราคากลางโดรงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 20 มิ.ย. 2561 ]63
17 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายหลังอนามัย – วัดเทวราช (ทั้ง 2 ข้าง) [ 12 มิ.ย. 2561 ]63
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายบ้านนายเทวิน ภูนา – ถนนลาดยาง [ 6 มิ.ย. 2561 ]66
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคำพร นาชม [ 6 มิ.ย. 2561 ]70
20 ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.ท่าวัด [ 31 พ.ค. 2561 ]188
 
หน้า 1|2|3|4|5