องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]7
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 26 พ.ย. 2563 ]10
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2563 ]13
5 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2563 ]13
6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2563 ]16
7 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 28 ต.ค. 2563 ]19
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]20
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2563 ]23
10 ประกาศประปวดราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]27
11 เอกสารประกวดราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]27
12 ราคากลางโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2563 ]26
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]20
14 เอกสารแนบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]22
15 ตาราง ปปช 07 รถรับส่งนักเรียน ศพด.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]100
16 ประกาศราคากลางโครงการรถรับส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]233
17 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม [ 28 ก.ย. 2561 ]94
18 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]110
19 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าวัด [ 25 ก.ย. 2561 ]103
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายทางเชื่อมลำห้วยกุดลาด-คันคูลำห้วยนา [ 7 ก.ย. 2561 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6