องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]16
2 ประกาศสภาอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2565 ]50
3 ประกาศสภาอบต.ท่าวัด เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา อบต. [ 11 ม.ค. 2565 ]52
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (สมัยแรก) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่ออังคารที่ 4 เดือน มกราคม 2564  [ 11 ม.ค. 2565 ]50
5 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]70
6 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]67
7 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]69
8  รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]67
9 ประชสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]1
10 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]96
11 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]106
12 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]1
13 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]109
14 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
15 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]125
16 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
17 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
18 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
19 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]115
20 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]127
 
หน้า 1|2