องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ