องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ