องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประชสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประชสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ ประชสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ