องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 17 ธ.ค. 2563 ]179
82 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]160
83 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]147
84 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2563 ]186
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 26 พ.ย. 2563 ]160
86 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 พ.ย. 2563 ]188
87 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]191
88 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 9 พ.ย. 2563 ]63
89 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]124
90 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตู้รับฟังความคิดเห็น) อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]123
91 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการรับเบี้ยยังชีพต่างๆ อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]128
92 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการร้องราวร้องทุกข์ อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]128
93 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการรับชำระภาษีต่างๆ อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]128
94 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อบต.ท่าวัด [ 30 ต.ค. 2563 ]127
95 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]124
96 รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]127
97 สรุปผลการดำเนินการการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]125
98 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]178
99 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]203
100 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]171
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9