องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองระเริง หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท [ 8 มิ.ย. 2559 ]201
122 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสระบัว หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 มิ.ย. 2559 ]206
123 ราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหว้า หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 7 มิ.ย. 2559 ]192
124 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหัววัว หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด [ 7 มิ.ย. 2559 ]201
125 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านรุ่งตะวัน [ 8 เม.ย. 2559 ]195
126 ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8 [ 17 มี.ค. 2559 ]205
127 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช01) โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 8 [ 17 มี.ค. 2559 ]199
128 ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล หมู่ 5 [ 17 มี.ค. 2559 ]200
129 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช01) โครงการวางทางระบายน้ำหมู่ที่ 9 [ 16 มี.ค. 2559 ]198
130 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 [ 16 มี.ค. 2559 ]192
131 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2559 ]193
132 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช01) โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2559 ]201
133 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2559 ]196
134 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช01) โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2559 ]197
135 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 5 ก.พ. 2559 ]209
136 ตาราง ปปช 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 5 ก.พ. 2559 ]242
137 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ท่ี 6 บ้านลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]210
138 ตาราง ปปช01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี6 บ้านลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]194
139 สรุปผลราคากลางก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง ลำห้วยขัวน้อย ม.1 บ้านโคกล่าม [ 4 ก.พ. 2559 ]254
140 สรุปผลราคากลางก่อสร้างโครงการก่าสร้างทางระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองแวงท่าวัด [ 4 ก.พ. 2559 ]221
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8