องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท [ 7 เม.ย. 2560 ]204
102 ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]191
103 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก อบต.ท่าวัด [ 7 มี.ค. 2560 ]205
104 ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 2 ธ.ค. 2559 ]192
105 ผลการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 2 ธ.ค. 2559 ]216
106 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]195
107 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 3 พ.ย. 2559 ]201
108 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) [ 3 พ.ย. 2559 ]213
109 ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]197
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]207
111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]191
112 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]205
113 ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนไท [ 12 ก.ย. 2559 ]193
114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนไท [ 12 ก.ย. 2559 ]208
115 ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา [ 10 ส.ค. 2559 ]195
116 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการวางท่อส่งน้ำสระสี่เหลี่ยม หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 25 ก.ค. 2559 ]201
117 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 [ 12 ก.ค. 2559 ]200
118 เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขที่ 3/2559 [ 16 มิ.ย. 2559 ]192
119 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย [ 16 มิ.ย. 2559 ]196
120 ราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง ลำห้วยขัวน้อย หมู่ที่1 บ้านโคกล่าม [ 8 มิ.ย. 2559 ]206
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8