องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย สายแยกกลางหมู่บ้าน-หนองเชียง [ 19 ธ.ค. 2560 ]215
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม-หลุบกุง [ 19 ธ.ค. 2560 ]210
83 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน [ 18 ธ.ค. 2560 ]292
84 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 18 ธ.ค. 2560 ]206
85 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการปรับเกรด หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 18 ธ.ค. 2560 ]209
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายบ้านนางปทุมทอง – นานายสมชาย พรรณโรจน์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]255
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายแยกกลางหมู่บ้าน – หนองเชียง [ 6 ธ.ค. 2560 ]219
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบ้านนายสมพร - บ้านนางอั้ว นาบำรุง [ 6 ธ.ค. 2560 ]259
89 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน [ 6 ธ.ค. 2560 ]211
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม – หลุบกุง [ 6 ธ.ค. 2560 ]211
91 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายหน้าวัดโนนเพ็ก [ 13 มิ.ย. 2560 ]291
92 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคำพร นาชม [ 13 มิ.ย. 2560 ]238
93 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน [ 17 พ.ค. 2560 ]208
94 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายศาลปูตา ไปตามคันคูหนองครอง [ 17 พ.ค. 2560 ]225
95 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด ทางเข้าบ้านลาด-หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]214
96 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]203
97 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]215
98 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน [ 7 เม.ย. 2560 ]217
99 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 7 เม.ย. 2560 ]204
100 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]208
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8