องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]200
82 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท [ 7 เม.ย. 2560 ]198
83 ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]184
84 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก อบต.ท่าวัด [ 7 มี.ค. 2560 ]197
85 ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 2 ธ.ค. 2559 ]183
86 ผลการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 2 ธ.ค. 2559 ]207
87 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]189
88 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 3 พ.ย. 2559 ]195
89 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) [ 3 พ.ย. 2559 ]204
90 ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]189
91 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]200
92 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]184
93 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]198
94 ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนไท [ 12 ก.ย. 2559 ]183
95 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนไท [ 12 ก.ย. 2559 ]201
96 ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา [ 10 ส.ค. 2559 ]189
97 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการวางท่อส่งน้ำสระสี่เหลี่ยม หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 25 ก.ค. 2559 ]193
98 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 [ 12 ก.ค. 2559 ]194
99 เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขที่ 3/2559 [ 16 มิ.ย. 2559 ]185
100 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย [ 16 มิ.ย. 2559 ]189
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7