องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายเส้นรอบหนองแห้ว [ 8 ส.ค. 2561 ]284
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนางวันเพ็ญ ดีกลาง [ 20 มิ.ย. 2561 ]283
63 ประกาศราคากลางโดรงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 20 มิ.ย. 2561 ]272
64 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายหลังอนามัย – วัดเทวราช (ทั้ง 2 ข้าง) [ 12 มิ.ย. 2561 ]232
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายบ้านนายเทวิน ภูนา – ถนนลาดยาง [ 6 มิ.ย. 2561 ]242
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคำพร นาชม [ 6 มิ.ย. 2561 ]324
67 ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.ท่าวัด [ 31 พ.ค. 2561 ]431
68 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายนานายแล อาจธานี – หน้าโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด [ 23 พ.ค. 2561 ]303
69 องค์การบริหารส่นตำบลท่าวัด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่ 3 [ 11 เม.ย. 2561 ]218
70 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2561 [ 23 มี.ค. 2561 ]225
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไท [ 8 มี.ค. 2561 ]209
72 ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สื้อการเรียนการสอนศพด.ท่าวัด [ 27 ก.พ. 2561 ]205
73 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านรวง ตำบลท่าวัด [ 7 ก.พ. 2561 ]263
74 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายหน้า อบต.ท่าวัด – หนองผักบุ้ง [ 6 ก.พ. 2561 ]309
75 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายนานายเรียน – หนองสระสี่เหลี่ยม [ 6 ก.พ. 2561 ]260
76 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายถนนลาดยาง – โคกหัวล่อน [ 6 ก.พ. 2561 ]249
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด [ 20 ธ.ค. 2560 ]211
78 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 20 ธ.ค. 2560 ]238
79 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 20 ธ.ค. 2560 ]209
80 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วย หมู่ที่ 4 บ้านรวง ลำห้วยแคน [ 20 ธ.ค. 2560 ]211
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8