องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วย หมู่ที่ 4 บ้านรวง ลำห้วยแคน [ 20 ธ.ค. 2560 ]200
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย สายแยกกลางหมู่บ้าน-หนองเชียง [ 19 ธ.ค. 2560 ]206
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม-หลุบกุง [ 19 ธ.ค. 2560 ]202
64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน [ 18 ธ.ค. 2560 ]250
65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 18 ธ.ค. 2560 ]196
66 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการปรับเกรด หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 18 ธ.ค. 2560 ]201
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายบ้านนางปทุมทอง – นานายสมชาย พรรณโรจน์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]224
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายแยกกลางหมู่บ้าน – หนองเชียง [ 6 ธ.ค. 2560 ]208
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบ้านนายสมพร - บ้านนางอั้ว นาบำรุง [ 6 ธ.ค. 2560 ]225
70 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน [ 6 ธ.ค. 2560 ]204
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม – หลุบกุง [ 6 ธ.ค. 2560 ]204
72 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายหน้าวัดโนนเพ็ก [ 13 มิ.ย. 2560 ]243
73 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคำพร นาชม [ 13 มิ.ย. 2560 ]225
74 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน [ 17 พ.ค. 2560 ]198
75 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายศาลปูตา ไปตามคันคูหนองครอง [ 17 พ.ค. 2560 ]215
76 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด ทางเข้าบ้านลาด-หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]207
77 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]193
78 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]206
79 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน [ 7 เม.ย. 2560 ]206
80 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 7 เม.ย. 2560 ]193
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7