องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายเส้นรอบหนองแห้ว [ 8 ส.ค. 2561 ]241
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายเส้นรอบหนองแห้ว [ 8 ส.ค. 2561 ]253
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนางวันเพ็ญ ดีกลาง [ 20 มิ.ย. 2561 ]254
44 ประกาศราคากลางโดรงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 20 มิ.ย. 2561 ]241
45 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายหลังอนามัย – วัดเทวราช (ทั้ง 2 ข้าง) [ 12 มิ.ย. 2561 ]223
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายบ้านนายเทวิน ภูนา – ถนนลาดยาง [ 6 มิ.ย. 2561 ]233
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคำพร นาชม [ 6 มิ.ย. 2561 ]289
48 ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.ท่าวัด [ 31 พ.ค. 2561 ]397
49 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายนานายแล อาจธานี – หน้าโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด [ 23 พ.ค. 2561 ]262
50 องค์การบริหารส่นตำบลท่าวัด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่ 3 [ 11 เม.ย. 2561 ]206
51 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2561 [ 23 มี.ค. 2561 ]215
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไท [ 8 มี.ค. 2561 ]200
53 ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สื้อการเรียนการสอนศพด.ท่าวัด [ 27 ก.พ. 2561 ]196
54 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านรวง ตำบลท่าวัด [ 7 ก.พ. 2561 ]233
55 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายหน้า อบต.ท่าวัด – หนองผักบุ้ง [ 6 ก.พ. 2561 ]273
56 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายนานายเรียน – หนองสระสี่เหลี่ยม [ 6 ก.พ. 2561 ]230
57 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายถนนลาดยาง – โคกหัวล่อน [ 6 ก.พ. 2561 ]212
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด [ 20 ธ.ค. 2560 ]204
59 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 20 ธ.ค. 2560 ]212
60 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 20 ธ.ค. 2560 ]201
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7