องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 28 ต.ค. 2563 ]191
22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]199
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2563 ]167
24 ประกาศประปวดราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]202
25 เอกสารประกวดราคาโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]204
26 ราคากลางโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2563 ]183
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]164
28 เอกสารแนบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]172
29 ตาราง ปปช 07 รถรับส่งนักเรียน ศพด.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]255
30 ประกาศราคากลางโครงการรถรับส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด [ 28 ก.ย. 2561 ]1139
31 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม [ 28 ก.ย. 2561 ]229
32 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]245
33 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าวัด [ 25 ก.ย. 2561 ]263
34 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายทางเชื่อมลำห้วยกุดลาด-คันคูลำห้วยนา [ 7 ก.ย. 2561 ]256
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไท [ 7 ก.ย. 2561 ]259
36 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายจากศาลากลางบ้าน – บ้านนายวิชัย ทัพเจริญ (ทั้ง 2 ข้าง) [ 23 ส.ค. 2561 ]230
37 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนายวีระ แทนรินทร์ [ 10 ส.ค. 2561 ]202
38 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ – นานายแล อาจธานี [ 10 ส.ค. 2561 ]263
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ – นานายแล อาจธานี [ 9 ส.ค. 2561 ]218
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง สายบ้านนายวีระ แทนรินทร์ [ 8 ส.ค. 2561 ]239
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7