องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ