องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ