องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ปฏิทินเตรียมการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 อบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

ปฏิทินเตรียมการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 อบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น    เอกสารประกอบ ปฏิทินเตรียมการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 อบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ