องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ


 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด    เอกสารประกอบ  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ