องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ