องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ