องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557     เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ