องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม อบต.ท่าวัด

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม อบต.ท่าวัด    เอกสารประกอบ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม อบต.ท่าวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ