องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ


มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    เอกสารประกอบ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ