องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2562)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2562)

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ