องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560
 
02
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ