องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565


ออกสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ของประชาชนผู้ได้รับความร้อนจากภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตำบลท่าวัด

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-15
2023-03-10
2023-02-22
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-05
2022-12-20
2022-11-17