องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวัด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านรวงโนนโจดโนนไท  

2023-04-07
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-15
2023-03-10
2023-02-22
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-05