องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดยนายประยูร  ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-26
2022-05-05
2022-04-18
2022-04-12
2022-03-16
2022-03-08
2022-03-07