องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประธานกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย นายคำพันธ์ ศรีมนตรีสง่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านรวง หมู่ที่ 4 ณ วัดโพธิ์เย็น ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2022-05-05
2022-04-18
2022-04-12
2022-03-16
2022-03-08
2022-03-07
2022-02-11
2022-01-18
2021-12-08
2021-12-07