องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประธานกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย นายคำพันธ์ ศรีมนตรีสง่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านรวง หมู่ที่ 4 ณ วัดโพธิ์เย็น ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-15
2023-03-10
2023-02-22
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-05
2022-12-20
2022-11-17