องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้ดำเนินโครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลท่าวัด

2022-05-05
2022-04-18
2022-04-12
2022-03-16
2022-03-08
2022-03-07
2022-02-11
2022-01-18
2021-12-08
2021-12-07