องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มีนาคม 2565


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-13
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-26
2022-05-05
2022-04-18