องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำ


ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำวัสดุ อุปกรณ์ ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ

2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-13
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-26
2022-06-06
2022-05-05