องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม "ปรับปรุงศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอแวงน้อย"


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อสม. ตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอแวงน้อย ให้พร้อมเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) อำเภอแวงน้อย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนชุมนุมสหพันธ์สหกรณ์ภาคอีสาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-13
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-26
2022-06-06
2022-05-05