องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้

2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03
2020-11-05
2020-11-04
2020-09-16