องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาล ไหมนานาชาติ ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

2020-12-07
2020-12-03
2020-11-05
2020-11-04
2020-09-03
2020-04-16
2020-03-19
2020-03-02
2020-01-17
2019-12-04