องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2020-11-05
2020-11-04
2020-09-03
2020-04-16
2020-03-19
2020-03-02
2020-01-17
2019-12-04
2019-10-09
2019-05-15