องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2021-09-22
2021-09-21
2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03
2020-11-05