องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหัวล่อน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03
2020-11-05
2020-11-04
2020-09-16
2020-09-03
2020-04-16