องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตการณ์ผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตการณ์ผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ณ ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลท่าวัด

2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03
2020-11-05
2020-11-04
2020-09-16
2020-09-03
2020-04-16