องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดเทวราช ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

2020-11-05
2020-11-04
2020-09-03
2020-04-16
2020-03-19
2020-03-02
2020-01-17
2019-12-04
2019-10-09
2019-05-15