องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดเทวราช ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

2020-03-19
2020-03-02
2020-01-17
2019-12-04
2019-05-15
2019-04-13
2019-03-12
2019-02-21
2019-02-12
2018-08-12