องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายศาลปูตา ไปตามคันคูหนองครอง [ 17 พ.ค. 2560 ]246
102 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด ทางเข้าบ้านลาด-หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]234
103 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]226
104 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวงด้านทิศเหนือหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]233
105 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน [ 7 เม.ย. 2560 ]236
106 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 7 เม.ย. 2560 ]228
107 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]233
108 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท [ 7 เม.ย. 2560 ]225
109 ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย [ 7 เม.ย. 2560 ]212
110 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก อบต.ท่าวัด [ 7 มี.ค. 2560 ]229
111 ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 2 ธ.ค. 2559 ]216
112 ผลการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 2 ธ.ค. 2559 ]238
113 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]212
114 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 [ 3 พ.ย. 2559 ]222
115 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ้านโคกล่าม – บ้านหลุบกุง (ตอน2) [ 3 พ.ย. 2559 ]238
116 ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]219
117 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างประปา หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 อบต.ท่าวัด [ 21 ต.ค. 2559 ]228
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]212
119 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล หมู่ 1 บ้านโคกล่าม อบต.ท่าวัด [ 17 ต.ค. 2559 ]225
120 ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนไท [ 12 ก.ย. 2559 ]212
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8