องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการ Set Zero TB (การคัดกรองวัณโรคปอดเชิงรุกด้ว...[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการเตรียม...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 47]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะ...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรื...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 44]
 
  ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 58]
 
  การลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 4,8[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 27]
 
  การลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 2[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 38]
 
  ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 1...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 1...[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 46]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8