องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด [ 6 ก.ย. 2566 ]31
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด [ 24 ส.ค. 2566 ]33
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด [ 24 ส.ค. 2566 ]30
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด [ 24 ส.ค. 2566 ]25
5 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด [ 24 ส.ค. 2566 ]30
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]37
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 22 ก.พ. 2566 ]32
8 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง-ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 22 ก.พ. 2566 ]27
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด [ 16 ก.พ. 2566 ]35
10 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด [ 16 ก.พ. 2566 ]29
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง - หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด [ 9 ก.พ. 2566 ]34
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง - หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด [ 9 ก.พ. 2566 ]31
13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง-ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 7 ก.พ. 2566 ]32
14 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง-ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 7 ก.พ. 2566 ]35
15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 7 ก.พ. 2566 ]34
16 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 7 ก.พ. 2566 ]38
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง-ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 3 ก.พ. 2566 ]26
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง-ถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม [ 3 ก.พ. 2566 ]35
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 3 ก.พ. 2566 ]36
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด [ 3 ก.พ. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8