องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ