องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก)  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ