องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ